PARSON RUSSSELL TERIÉR

Standard plemene

FCI standard č.339 / 16.01.2011ZEMĚ PŮVODU:
Velká Británie.

DATUM PUBLIKACE ORIGINÁLNÍHO PLATNÉHO STANDARDU:
13.10.2010.

VYUŽITÍ:
Pracovní teriér se schopností pracovat pod zemí.

KLASIFIKACE FCI:
Skupina III. - teriéři, sekce I. - velcí a střední teriéři. S pracovní zkouškou.

KRÁTKÉ SHRNUTÍ HISTORIE:
Dlouhá léta byla mezi milovníky teriérů polemika o typu teriéra s nejasným pojmenováním "Jack Russell". Kennel Klub obdržel žádosti od značného množství nadšenců typu fox teriérů chovaných viktoriánským lovícím duchovním, reverendem Johnem Russellem. Tento robustní a pracovní typ teriéra byl nakonec uznaný a dostal název Parson Russell teriér.

 

VŠEOBECNÁ CHARAKTERISTIKA:
Pracovitý, aktivní a agilní, bez přehnaných znaků. Stavěný pro vitalitu a vytrvalost, celkově vyvážený a flexibilní. Čestné jizvy jsou přípustné.

 

DŮLEŽITÉ PROPORCE:
Dobře vyvážený. Celková délka těla od bodu ramen po bod zadního stehna o něco delší než výška od kohoutku k zemi. Délka od nosu po stop o něco kratší než délka od stopu po temeno.

 

CHOVÁNÍ / TEMPERAMENT:
Původně teriér chovaný na práci s liškou, sebevědomý, energický a veselý pes, který má schopnosti a stavbu těla přizpůsobenou práci pod zemí. Odvážný a přátelský.

HLAVA
Hlava klínovitého tvaru.

MOZKOVÁ ČÁST:
Lebka:
Plochá, středně široká. Postupně se zužující směrem k očím.
Stop:
Plytký.

OBLIČEJOVÁ ČÁST:
Nos:
Černý.
Čelisti/Zuby:
Čelisti silné, svalnaté. Zuby dobré velikosti, posazené kolmo do čelisti, s perfektním pravidelným a úplným nůžkovým skusem, tzn. horní zuby těsně překrývají spodní.
Líce:
Nejsou výrazné.
Oči:
Tmavé, mandlového tvaru, nikdy ne vystupující. Čilý, inteligentní výraz.
Uši:
Velikost proporcionální k hlavě. Ve tvaru V, překlopené dopředu, špička ucha by měla dosahovat na úroveň vnějšího koutku oka. Záhyb nemá být nad vrcholem lebky. Kůže střední síly.

KRK:
Suchý, svalnatý, dobré délky, směrem k plecím se postupně rozšiřuje a dobře nasazený do ramen.

TĚLO:
Hřbet:
Silný a rovný a ohebný.
Bedra:
Silná a mírně klenutá.
Hrudník:
Střední hloubky, nepřečnívající pod bod loktů, „obejmutelný“ za rameny rukama střední velikosti. Žebra dobře vyvinutá, ne nadměrně ohnutá, ale ani plochá po stranách.

OCAS:
V minulosti obvykle kupírovaný.
Kupírovaný:
Délka hodící se k tělu. Silný, nejlépe rovný, středně vysoko nasazený, při pohybu nesený vzpřímeně, v klidu smí být nesený níže.
Nekupírovaný:
Střední délky, podle možnosti rovný, dávající celkovou rovnováhu. Hrubý u kořene a směrem ke špičce se zužující. Středně vysoko nasazený, při pohybu nesený vzpřímeně, v klidu smí být nesený níže.

KONČETINY:

PŘEDNÍ KONČETINY:
Všeobecný vzhled:
Přiměřený prostor mezi předními nohami, dobře nasazené pod tělem.
Plece:
Dlouhé a svažující se, dobře posazené dozadu, jasně vyhraněné v kohoutku.
Nadloktí:
Stejné délky jako rameno a v takovém úhlu, aby nohy byly dostatečně nesené pod tělem, pod bodem kohoutku.
Předloktí:
Silné a rovné, nevytáčející se ani dovnitř ani ven. Délka předních nohou má být o něco delší než hloubka těla.
Loket:
Těsně přiléhající k tělu, pracující volně po stranách.
Nárt:
Silný a ohebný.
Přední tlapky:
Kompaktní s pevnými polštářky, prsty středně klenuté, nikdy ne ploché nebo otevřené, nevytáčející se ani ven ani dovnitř.

ZADNÍ KONČETINY:
Všeobecný vzhled:
Silné, svalnaté s dobrým zaúhlením.
Kolena:
Dobré zahnutí kolenního kloubu, ale ne přehnané.
Lýtka:
Dobře vyvinutá.
Patní kloub:
Posazený nízko.
Zadní nárt:
Paralelní, dávající velkou hnací silu.
Zadní tlapky:
Jako přední tlapky.

CHŮZE/POHYB:
Volný, prostorný pohyb, ne přehnaný. Kroky mají být dobré délky, ne chůdovité nebo příliš vysoké. Zadní nohy dávají velkou hnací sílu. Pohyb dobře koordinovaný, rovný zepředu i zezadu.

KŮŽE:
Hrubá a volná.

OSRSTĚNÍ:
SRST:
Hrubá, broken anebo hladká, přirozeně drsná, plochá, rovná, těsně přiléhající s dobrou podsadou. Odolná vůči počasí. Břicho a spodní části osrstěné. Upravená (trimovaná) srst má vypadat přirozeně, nikdy ne ostříhaně.
BARVA:
Bílá anebo většinou bílá s tříslovými, citrónovými anebo černými znaky, anebo jakákoliv kombinace těchto barev. Preferuje se barva na hlavě a/anebo kořeni ocasu, ale trocha barvy na těle je akceptovatelná.

VELIKOST:
Psi
ideální výška v kohoutku 36 cm (14 ins).
Feny
ideální výška v kohoutku 33 cm (13 ins).

Zdraví a vyváženost by měly být zachované, ale je třeba brát v úvahu, že tento teriér, chovaný na práci s liškou, by měl být za lopatkami obejmutelný středně velkýma rukama. Za těchto podmínek jsou nižší výšky akceptovatelné.

CHYBY:
Jakákoliv odchylka od výše uvedeného by měla být považována za chybu, a závažnost, která se jí připíše by měla být přímo úměrná stupni této odchylky a jejímu vlivu na zdraví a blaho psa a jeho schopnost plnit svou tradiční práci.

DISKVALIFIKUJÍCÍ CHYBY:
Agresivita nebo přílišná bojácnost.
Pes jevící fyzické anebo psychické abnormality má být diskvalifikován.

POZNÁMKA:
Psi mají mít dvě zjevně normální varlata úplně sestoupnutá do šourku.

Tento doplněný standard je platný od února 2011.